Notificare de confidențialitate

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din 25 Mai 2018, subscrisa S.C. TURAIO INVEST S.R.L. cu sediul în București, sector 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 51, identificată prin C.U.I RO 23076130, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, despre un membru al familiei dumneavoastră sau despre o altă persoană.

Scopul colectării şi prelucrării datelor este pentru furnizarea de servicii hoteliere şi de turism.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele solicitate, acestea fiind necesare în vederea înregistrării cererii dumneavoastră având ca obiect cazarea în unitatea noastră.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea înregistrării cererii dvs. de rezervare a cazării în unitatea noastră.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai dvs., sau reprezentanților dvs, respectiv societăților care v-au delegat în unitățile noastre spre a fi cazat și a beneficia de serviciile oferite de noi.

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum și rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.